dilluns, 28 de setembre de 2015

52 - CONCERT INAUGURALORQUESTRA  UNESCO

El Concerti Grossi Op. 6, o dotze Grans Concerts, HWV 319-330, són 12 concerti grossi de Georg Friedrich Haendel, escrits per un trio concertino de dos violins i violoncel (solistes) i un ripieno (el grup de cordes que reforçava i donava la base rítmica amb baix continu i el clavecí). Publicat per primera vegada a Londres per John Walsh l’any 1739, en la segona edició de 1741 es van convertir en el Opus 6 de Haendel . Pren com a models el concerto da chiesa i concerto de cambra d'Arcangelo Corelli, en lloc del posterior concert venecià de tres moviments de Antonio Vivaldi. Malgrat el model convencional, Haendel incorporà en els moviments tota la gamma dels seus estils de composició, incloent sonates en trio, àries d’òpera, obertures franceses, italianes simfonies, aires, fuites, temes i variacions i una varietat de danses. Els concerts van estar compostos, en gran part, de material original, considerats entre els millors exemples del gènere del concerti grossi barroc.

El novè concerto grosso  és l’únic que no té data en el manuscrit original, probablement perquè l’últim moviment va ser descartat per a un dels concerts prèviament creats.
El primer moviment va ser reformat posteriorment. El segon i tercer moviments són reelaboracions dels dos primers moviments del concert per a orgue de Händel en fa major, HWV 295, sovint es refereix com "El cucut i el rossinyol", a causa de la imitació del cant dels ocells. El allegro és transformat hàbilment en un moviment més disciplinat i més ampli que l’original, conservant el seu esperit innovador. Les parts solistes i orquestrals de l’original es barregen i es redistribueixen d’una manera imaginativa i innovadora entre concertino i ripieno. Els efectes del "cucut" es transformen en notes repetides, de vegades complementats amb frases addicionals, explotant les diferents sonoritats dels intèrprets, individuals i tutti. Els efectes "rossinyol" se substitueixen per reprises del ritornello i el cucut modificat. El solo d'òrga final, en part, a voluntat, se substitueix per virtuosos passatges, i una secció addicional de notes repetides precedeixen al tutti final. El larghetto, una siciliana suau, es transforma de manera similar. Els primers compassos utilitzen el mateix material, però Haendel fa una conclusió més forta amb un breu retorn al tema d’obertura.
Per al quart i cinquè moviments, Handel utilitza les parts segona i tercera de la segona versió de l’obertura de la seva òpera, encara no acabada, Imeneo.
La giga final en forma binària es queda de Op.6 No.2 després de que Haendel va recompondre els seus moviments de tancament. El tema de la giga és "temàticament una reminiscència de la Giga en el Concerto Grosso No. 12"  Op. 6  d'Arcangelo Corelli”

CONCERT OP 6 Nº 9 EN FA MAJOR …………………………….… G.F. HAENDEL

            Largo
            Allegro
            Larghetto
            Allegro
            Menuet
            Gigue

El Concert per a violí en La menor, BWV 1041 de Johann Sebastian Bach es creu que va ser compost a Köthen entre 1717-1723", però Christoph Wolff ha plantejat la possibilitat de que pot haver estat escrit a Leipzig, potser durant l'època en que Bach era director del Collegium Musicum. En qualsevol cas, l'única font d'autògrafs per sobreviure són parts Bach va copiar (juntament amb altres copistes) a Leipzig circa 1730 d'una qualificació o projecte avui perduda.

La peça consta de tres moviments: Els motius del tema de l'Allegro apareixen en una varietat de combinacions, que se separen i es van intensificant durant el moviment. En l'Andante, Bach utilitza un patró insistent en l'ostinato, part del baix que es repeteix constantment en el moviment. Es centra la variació en les relacions harmòniques.
En el moviment final, Bach es basa en generar efectes acústics. El tempo i el ritme són els d'un giga.
L’obra és un concert barroc que està enforma de ritornello. Això vol dir que hi ha una secció principal que retorna en fragments, tant en el sol de violí, piano i parts orquestrals. Aquest 'ritornello' es pot trobar en el primer moviment cap a l’inici.


CONCERT EN LA MENOR PER A VIOLI I ORQUESTRA………..…. J.S.BACH
           
            Allegro
            Andante
            Allegro assai

El Concert per a violí en Mi major, BWV 1042, de Johann Sebastian Bach és un concert per a violí, cordes i baix continu en tres moviments:
Allegro, amb ritornello, amb una estructura general com la d’una ària da capo.
Adagio, amb un baix de terra.
Allegro assai, amb una estructura general d’un rondo
Si bé hi ha dues puntuacions del segle 18, no és autògraf, però, Bach reutilitza el concert com el model pel seu Concert per a clavecí en Re major, BWV 1054, que es troba en el seu 1737-1739 manuscrit autògraf d’aquestes obres .

CONCERT EN MI MAJOR PER A VIOLI I ORQUESTRA………….…. J.S.BACH

            Allegro
            Adagio
            Allegro assai

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada